Address

Shanthiniketan Group of Institutions, B.M. Road, Vivekanandanagar, Ramanagara, Karnataka - 562159

Contact Number

+91 98453 56886 / +91 86605 76944

Email IDs

helpdesk.shanthiniketan
@gmail.com

Result Analysis
YearPercentageDistinction
200383%1
2004100%2
2005100%4
2006100%4
2007100%12
200894%14
2009100%14
201098%14
201199%15
2012100%10
2013100%14
201499%8
201599%11
2016100%12
201797%14
2018100%12
2019100%10
2020100%15
2021100%15
2022100%18
SSLC STATE BOARD EXAM TOPPER LIST
YearNameMarksPercentage
2003Anil Menezes47275.52
2004Niranjan S.B52984.64
2005Harish Kumar M55488.64
2006Umme Hanni58894.08
2007Sridhar B.R.56890.88
2008Shwetha J.S56890.88
2009Md. Mujthaba Khaleel59895.68
2010Manasa D.59294.72
2011Thejaswini M.S.61398.08
2012Hemalatha S.P.59895.68
2013Kavyashree B.K.59294.72
2014Meghana Prakash57992.64
2015Sanjana P.V60997.44
2016Harshitha S58994.24
2017Varsha U60897.28
2018Karthik Pagnes57592
Nabila Khanum57592
2019Sonali Emmaluel60096
2020Chandana H.S.59394.88
2021Chiranjeev V.B.59995.84
2022Ananya S.62299.52