Address

Shanthiniketan Group of Institutions, B.M. Road, Vivekanandanagar, Ramanagara, Karnataka - 562159

Contact Number

+91 98453 56886 / +91 86605 76944

Email IDs

helpdesk.shanthiniketan
@gmail.com

BCA TOPPERS SINCE 2007-08 TO 2019-20
SL.NO.NAMEYEARMARKSPERCENTAGEUNIVERSITY RANK
0001SOWMYA.H.V.2007-083223/39000082.64
0002PRABHAVATHI.T.2008-091826/23000079.39
0003MANASA.G.R.2009-101809/23000078.65
0004NAVYA.M.2010-111901/23000082.65
0005NAVYA.A.R.2011-121780/23000077.39
0006DILEEP KUMAR2012-131770/23000076.95
0007ANNAPURNA.K.2013-141929/23000083.86
0008VINUTHA.B.S.2014-154461/52000085.78
0009SHARATH KUMAR.D.2015-164397/52000084.55
0010AISHWARYA.K.P.2016-174442/52000085.42
0011SOWMYA.T.P.2017-184608/52000088.61
0012SUMA.R.2018-194734/52000091.03
0013THANUJA.B.R.2019-204697/52000090.32
BCOM TOPPERS SINCE 2008-09 BATCH TO 2019-20 BATCH
SL.NO.NAMEYEARMARKSPERCENTAGEUNIVERSITY RANK
0001FARHEEN KHANNUM2008-092022/28000072.21
0002KAVYA.N.2009-102090/28000074.64
0003RANGASWAMY.S.2010-111995/28000071.25
0004NAMRATHA.H.2011-122152/28000076.85
0005SAMREEN SHAHEEN2012-131928/28000068.85
0006USHA.R.2013-142180/28000077.85
0007VARSHINI.M.G.2014-154024/46000087.47
0008VANI.B.2015-163887/46000084.50
0009PUNYASHREE.M.S.2016-174022/46000087.43
0010MONIKA.K.P2017-183896/46000084.69
0011KHUSHBOO2018-194138/46000089.95
0012MADHUMITHA.M.2019-204258/46000092.56
BSC TOPPERS 2019-20 BATCH
SL.NO.NAMEYEARMARKSPERCENTAGEUNIVERSITY RANK
0001ANUSHA.B.2019-204774/52000091.80